III. Traductions littéraires

III.

Itzulpenak.

 

Egiazko izenaz Alexis Léger Saint Léger (Antilletako Guadalupan sortua 1887-an, Var departamenduko Giens-en hila 1975-an), diplomata eta Quai d’Orsay-ko Segeretari Orotako 1939-rano, orduan Alemanen Frantzian jartzeak Estatu-Batuetan egoitera bortxatu baitu gerla bururatu arteo, Saint John Perse-k, “XX-garren mendeko poeta handiena” L. Aragonen 1975-ko hitzen araura, Literaturako Nobel Saria ukana du 1970-ean bere poesiako lanarendako. 1907-an hasi eta bildumaz bilduma 1958-rano jarraiki zuen lan hortarik, euskal-irakurleak aurkituko du hemen hirur bildumen itzulpena: Laudorio (1910-1911), Antilletako haurzaroaren orhoitzapenetik sortua; Igaite (1924, “Saint John Perse” izenpetu duen lehenbizikoa), izenburua Xenophon ixtoriolari grekari harturik, “irabazte, igaite” erran-nahi bikunean, Orienteburuko egonaldi diplomatiko eta bidaietan hartu duen mundu urrunduen ezagutzari lotzen dena; Haize (1945), XX-garren mendeko erdigunea inharrosi duen hondamen izigarriaren oiharzun poetikoa. Goizik hautatu zuen “berset” moldean, ez hitz laxo ez neurtitz, Saint John Perse-en poesiak, haren aroko jakitate guziek hazten duten hiztegi ezin aberatsagoaren bidez, kantatu nahi ditu, estilo goran, herri eta mendetako muga hertsiak gaindituz, munduaren eta biziaren sendimendua eta ezagutza bere bete-betean.


Télécharger la traduction en PDF

PDF hartzeko klixka hemen

10- Saint-John PERSE : Laudorio. Igaite. Haizete.

Charles Baudelaire-ren Petits poèmes en prose (Le spleen de Paris)


télécharger la traduction en PDF

PDF hartzeko klixka hemen

6- Charles BAUDELAIRE : Poema xipiak laxoan

Jean-Jacques Rousseau-ren « Les rêveries du promeneur solitaire »

Jean-Baptiste Orpustan-ek euskarara itzuliak


Télécharger la traduction en PDF

PDF hartzeko klixka hemen

3- Jean-Jacques ROUSSEAU : Ibiltzale bakartuaren ametseriak

Marivaux-ren “L'Île de la raison ou les petits hommes” (1727)


Télécharger le fichier PDF

Marivaux.pdf

PDF hartzeko klixka hemen

2- MARIVAUX : Arrazoinaren irla edo gizon xipiak

Zaldia eta Pottoa

Zaldi on aita batek, alhargun, seme bakarra
Alhagia batean zuen hazten,
Han urak, lorek, itzalak baitzuten
Aldi batean eskaintzen behar zen ontasuna.
Gozatu nahiegiz, adinak baitu manatzen,
Pottoa zen egun oroz astorkiaz asea,
Ihaloska nahi nola belar, loren erdian,
Gurarik batere gabe mainuan,
Edo  behar gaberik atsedena.

...

Lire la suite télécharger le fichier PDF

florian daudet.pdf

PDF hartzeko klixka hemen

4- Jean-Pierre CLARIS de FLORIAN  : Alegiak

eta Alphonse DAUDET : Belaxko eiherazainaren segeretua

Traduction basque (navarro-labourdin littéraire) de L’Education Sentimentale

suivie d’une Postface en français du traducteur


Télécharger le fichier PDF

mait.pdf

PDF hartzeko klixka hemen

5- Gustave FLAUBERT : Maitasunaren ikasten


Télécharger le fichier PDF

Proust 1.pdf

PDF hartzeko klixka hemen


  "Combray (gaurregun "Illiers-Combray", Eure-et-loire), haurzaroaz orhoitzen den erraileak bere familia paristarrerekin, aitamak eta aitatxi-amatxiak, lanartetako egunak iragaiten zituen hiri ttipia, bere karrika, auzo, saldegiekin eta elizarekin, "Léonie izabaren" etxean, hau jadanik eri ohatua; eta hara Zuan, jaun aberats familiako ezaguna eta auzoa, ikustaldi egitera eta auhaltzera jiten, bakarrik beti, emaztea "Odette", ezkont-aitzinean andere arin izanik, ezpaita oraino jende "onesten" artean onhartua; gero luzaz eta xeheki erakutsia, nola Zuan-ek aurkitu zuen Odette "Verdurin" burjes dirudunen saloineko "multxo ttipian", maitatu eta, zorigaitzez, ezkondu, eta Gilberte hauen alaba aitamen etxeko baratzean ikusia lehenik, gero Parisen errailearen haurzaroko jostakide 'ta amore… Horra Aro galduaren bila Proust-en elhaberri handiko lehen liburu Zuanen etxe aldean, 1913-an agerr-arazi zuenaren gaia, gero hemen besta batez elizan agertzen den bertze aldera, Guermantes-ko-ra, XIX-garren mende azkeneko noblezia handira sartzea ukan baino lehen.

7- Marcel PROUST : Aro galduaren bila I

Zuanen etxe aldean (Du coté de chez Swann)

“Louis de Rouvroy” San-Simungo dukearen Orhoitzapen-etako orrialde hautatuak,
Traduction basque (navarro-labourdin littéraire) de pages choisies des Mémoires de Saint-Simon par Jean-Baptiste Orpustan (1ère partie).

Télécharger le fichier PDF
VERSAILLES-KO GORTEAN I : Vers1.pdf
VERSAILLES-KO GORTEAN II : Vers2.pdf
VERSAILLES-KO GORTEAN III : Vers3.pdf
PDF hartzeko klixka hemenIII._Traductions_litteraires_files/Vers1.pdfIII._Traductions_litteraires_files/Vers2.pdfIII._Traductions_litteraires_files/Vers3.pdfshapeimage_1_link_0shapeimage_1_link_1shapeimage_1_link_2

1- SAINT-SIMON : Versailles-ko gortean I (1695-1702)

Télécharger le fichier PDF

proust2.pdf

PDF hartzeko klixka hemen


  Combray-ko haurzaro ttipia urrundu da, gero tisanan busti bixkotxa zatiñoak errailearen gogoan iratzarri zuen orthoitzapena jarraiki, gaztaro lehenean Balbec-eko itsasaldetan iragan ziren udako egonaldiekin, nexkato gazte 'ta airosen erdian, eta amatxiren adixkide bati esker erraile gaztearendako hain xoragarri zen Guermantes izeneko jende handietan ezagutza egitea hasi ere, bigarren liburuan (Nexka gazte loratuen itzalean). Orai Combray-n urrundik ikusten zen noblezia zahar hori hor da: Paristar gaztearen aitamak Guermantes-ko hoteleko hegal batean jarri dira bere sehiekin, hetan lehen-lehena "Françoise" Combray-tik familiari jarraikia. Etxeko gora-beheren erdian, Champs-Elysées-etako jostaldiak Zuanen alaba Gilberte eta lagunekin, amatxiren eritasuna eta hiltzea, mediku handienak inguruan, huna adixkideak eta solasaldiak: Saint-Loup-ekin Doncières-ko kasernan, Bloch judu gaztearekin "Dreyfus afera" bete-betean. Hemen da "munduko komedia": arratsaldiak handi-mandien saloinetan, solasak, musikaldiak, antzokiak. Guziak beti irri egitera deramaten begi-beharri zorrotz batzuekin ikusiak eta entzunak.

8- Marcel PROUST : Aro galduaren bila II

Guermantes-ko aldea (Le coté de Guermantes)


Télécharger le fichier PDF

IhesleaPRINTbarnekoaOK.pdf

PDF hartzeko klixka hemen


Guermantes eta Verdurin-darren saloinetako bizia jarraiki da, jarraiki arratsaldiak, solasaldiak, atheraldiak, amore mota guziak (Sodome et Gomorrhe). Idazle behar gaztearen bizia ere, Balbec-eko nexka "loratuen" multxoko Albertine goxagarria etxera bildurik han, atheraldietan ere, hertsiki zainduz (La Prisonnière). Baina goiz batez "joan da", zaldizko ixtripuz hil dela jakinen da berantago. Horra Iheslea liburuaren gaia: iheslea itzul dadin behar denaren egitea lehenik, gero urriki, ohoitzapen, bekaizkerietako antsia guzien jokoa utzia denaren gogo-bihotzetan. Ahazpenak bere lana badagi alta, agertzen denean berriz lehenagoko Gilberte, Zuan zenduaren alaba urrundik maitatua, orai "Forcheville-ko Andereño" izanik eta Saint-Loup-eko markesarekin ezkondurik, Guermantes-tarren mundura heldua.

9- Marcel PROUST : Aro galduaren bila III

Iheslea (La fugitive)

Liburua erosteko klixka

Acheter la version brochée Prix public TTC 10 €

Couverture en quadrichromie pelliculage brillant avec rabat

Interieur Offset 110g 400 pages

ISBN : 978-2-9541377-2-8

Edition ZTK collection Haritzeta Cliquez ici

Liburua erosteko klixka

Acheter la version brochée Prix public TTC 12 €

Couverture en quadrichromie pelliculage brillant avec rabat

Interieur Offset 110g 512 pages

ISBN : 978-2-9541377-5-9

Edition ZTK collection Haritzeta Cliquez ici

Liburua erosteko klixka

Acheter la version brochée Prix public TTC 10 €

Couverture en quadrichromie pelliculage brillant avec rabat

Interieur Offset 110g 280 pages

ISBN : 979-10-93099-03-3

Edition ZTK collection Haritzeta Cliquez ici